การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ปีการศึกษา 2566

โปรดกรอกข้อมูล
เพื่อเข้าร่วมเซสชันเเนะนำโครงการ